Tổng quan về khóa học

KHÓA HỌC REVIT

Hướng dẫn các bạn:
  • Nắm được kỹ năng dựng hình, quy trình cơ bản về Revit
  • Làm quen, hiểu ứng dụng Family, Tool, Add-in trong Revit
  • Triển khai bản vẽ kỹ thuật Kiến trúc, Kết cấu, tạo View 3D mặt bằng trực quan
  • Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân sự triển khai Revit các công ty
Chi tiết

Đội ngũ giáo viên