CHI TIẾT KHÓA HỌC

0902 037 310

REVIT STRUCTURE

Khóa học Revit Structure (Cơ bản + Nâng cao)

REVIT ARCHITECTURE

Khóa học Revit Architecture (Cơ bản + Nâng cao)

REVIT MEP

Khóa học Revit MEP (Cơ bản + Nâng cao)

AUTOCAD KẾT CẤU

Khóa học triển khai hồ sơ Kết cấu bằng phần mềm Autocad 2018

AUTOCAD đồ án

Khóa học Autocad ứng dụng triển khai Đồ án + Đọc bản vẽ kỹ thuật

TÍNH TOÁN KẾT CẤU

Khóa học Tính toán kết cấu bằng phần mềm Etabs + Safe + Excel

3D KIẾN TRÚC + KẾT CẤU + ĐIỆN NƯỚC

LỚP HỌC

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

KHÓA HỌC THÁNG 11

1. Khai giảng khóa học Revit Strcuture cơ bản

1,500,000 vnđ

2. Khai giảng khóa học Revit MEP cơ bản

1,500,000 vnđ